Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์บริการร่วมเทศบาล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกต... (15 ก.พ. 2563)  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกต... (15 ก.พ. 2563)  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกต... (15 ก.พ. 2563)  
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย เรื่อง การแบ่งเขตเลือกต... (15 ก.พ. 2563)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัญสามัญ สมัยที่ 1 ครั้ง... (13 ก.พ. 2563)
งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563 (11 ก.พ. 2563)
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่องการชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๓ (01 ก.พ. 2563)
ประกาศฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศ... (27 ม.ค. 2563)
ประกาศฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี ... (14 ม.ค. 2563)
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2562 (10 ม.ค. 2563)
รายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยาย... (16 ธ.ค. 2562)
งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (13 ธ.ค. 2562)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง... (25 พ.ย. 2562)
งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2562 (11 พ.ย. 2562)
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (04 พ.ย. 2562)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัย... (25 ต.ค. 2562)
งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2562 (08 ต.ค. 2562)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั... (16 ก.ย. 2562)
งบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2562 (06 ก.ย. 2562)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้ง... (26 ส.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันเด็กแห่งชาติ (11 ม.ค. 2563)  

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (20 ธ.ค. 2562)  

โครงการเชิดชูเกียรติพ่อดี... (04 ธ.ค. 2562)  

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับป... (23 ต.ค. 2562)

โครงการ กิจกรรม ๕ ส. (16 ต.ค. 2562)

โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชี... (05 ก.ย. 2562)

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธร... (30 ส.ค. 2562)

โครงการเชิดชูเกียรติแม่ดี... (09 ส.ค. 2562)

โครงการหล่อเทียนพรรษา (09 ก.ค. 2562)

วันสิ่งแวดล้อมโลก (05 มิ.ย. 2562)

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีขอ... (17 พ.ค. 2562)

โครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื... (24 เม.ย. 2562)

โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม... (18 เม.ย. 2562)

โครงการอบรมให้ความรู้ การ... (04 เม.ย. 2562)

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมเพิ... (08 มี.ค. 2562)

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไ... (12 ก.พ. 2562)

กิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ ... (12 ม.ค. 2562)

กิจกรรม "พัฒนาทำความสะอาด... (23 พ.ย. 2561)

ประชุมประชาคม ประจำเดือนต... (03 ต.ค. 2561)

ต้อนรับ มิสซิสยูนิเวิร์ส ... (20 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 62... (06 ก.พ. 2563)  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (06 ก.พ. 2563)  
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (19 ธ.ค. 2562)  
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562 (19 พ.ย. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย. 62) (24 ต.ค. 2562)
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562 (24 ต.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (04 ก.ค. 2562)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562 (04 ก.ค. 2562)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (05 มิ.ย. 2562)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562 (07 พ.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (05 เม.ย. 2562)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562 (01 เม.ย. 2562)
ประกาศ e-bidding จ้างเหมาเอกชนเก็บขน และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (20 มี.ค. 2562)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขน และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (... (20 มี.ค. 2562)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (20 มี.ค. 2562)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (04 มี.ค. 2562)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (04 มี.ค. 2562)
สรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (18 ก.พ. 2562)
ประกาศ e-bidding จ้างเหมาเอกชนเก็บขน และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (07 ก.พ. 2562)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขน และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (... (07 ก.พ. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : paoordonchai@hotmail.com

paoordonchai.go.th