Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์บริการร่วมเทศบาล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัย... (23 ก.ค. 2561)  
ขอเชิญร่วมโครงการหล่อเที่ยนพรรษา วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 (16 ก.ค. 2561)  
เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง... (10 ก.ค. 2561)  
งบการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2561 (09 ก.ค. 2561)
ประกาศอำเภอเมืองเชียงราย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชั้ย สมัยวิสามั... (28 มิ.ย. 2561)
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั... (28 มิ.ย. 2561)
แผนผังร้องเรียน ด้านสาธารณสุข (21 มิ.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (14 มิ.ย. 2561)
งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (11 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์งาม (07 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 19 บ้านหนองหม้อใหม่ (07 มิ.ย. 2561)
บริจาค"มือถือเก่า ชีวิตใหม่มา" เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (07 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านป่าไผ่ (25 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 บ้านหล่ายลาว (24 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านร่องขุ่น (24 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ม.5 (18 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 (18 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านสันกลาง ม.13 (18 พ.ค. 2561)
งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 (08 พ.ค. 2561)
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ของเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (07 พ.ค. 2561)
Responsive image

12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่... (15 ส.ค. 2561)  

กิจกรรมวันเข้าพรรษาร่วมกั... (25 ก.ค. 2561)  

โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเก... (20 ก.ค. 2561)  

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วย... (25 มิ.ย. 2561)

กองสาธารณะสุข ทต.ป่าอ้อดอ... (25 มิ.ย. 2561)

โครงการจิตอาสา ทำความดีด้... (13 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมงานวันวิสาขบูชา ณ ... (06 มิ.ย. 2561)

โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำประ... (24 พ.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี... (07 พ.ค. 2561)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำ... (07 พ.ค. 2561)

ประชุมประชาคม 3 พฤษภาคม 2... (07 พ.ค. 2561)

ประเวณีปี๋ใหม่เมือง2561 ณ... (17 เม.ย. 2561)

กิจกรรมวันสตรีสากล ปี ๒๕๖... (08 มี.ค. 2561)

กิจกรรม 5 ส เทศบาลตำบลป่า... (22 ก.พ. 2561)

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไ... (12 ก.พ. 2561)

การดำเนินโครงการ 100 ปี ธ... (10 ส.ค. 2560)

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ร่... (20 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2... (20 ก.ค. 2560)

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยมอบ... (20 ก.ค. 2560)

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ร่... (18 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ e-bidding โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ ม.17 (15 ส.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ ม.17 (15 ส.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (10 ส.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 (10 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ฯ (08 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.20 บ้านโพธิ์งาม (08 ส.ค. 2561)
ประกาศ e-bidding โครงการปรับปรุงฝาย คสล.หมู่ที่ 7 บ้านหนองแสล๊ป (03 ส.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงฝาย คสล.บ้านหนองแสล๊ป หมู่ที่ 7 (03 ส.ค. 2561)
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายงานผลตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 1 ปี 2561 (ต.ค.59-มีค.61) (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561 (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ ฯ ไตรมาสที่ 2 (มค-มีค61) (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์2561 (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.60) (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2560 (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (18 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 บ้านหนองแสล๊ป (13 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.19 บ้านหนองหม้อใหม่ (07 มิ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ม.2 (07 มิ.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : admin@
paoordonchai.go.th
paoordonchai.go.th