Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านป่าไผ่ (25 พ.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 บ้านหล่ายลาว (24 พ.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านร่องขุ่น (24 พ.ค. 2561)  
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ม.5 (18 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 (18 พ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านสันกลาง ม.13 (18 พ.ค. 2561)
งบการเงินประจำเดือน เมษายน 2561 (08 พ.ค. 2561)
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 ของเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (07 พ.ค. 2561)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัย... (25 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.ม.11 บ้านป่าอ้อ (23 เม.ย. 2561)
งบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2561 (11 เม.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ บริจาคมือถือเครื่องเก่า ถึง 30 เมษายน 2561 (05 เม.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.หมู่ที่ 13 (29 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.หมู่ที่ 14 (29 มี.ค. 2561)
งบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (08 มี.ค. 2561)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.... (07 มี.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อ คสล.หมู่ที่ 10 บ้านป่าตึง (28 ก.พ. 2561)
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที เทอม 2/560 (28 ก.พ. 2561)
ประกาศขายทรัพย์สินที่ชำรุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 18 รายการ (26 ก.พ. 2561)
ข่า่วประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี (15 ก.พ. 2561)
Responsive image
กิจกรรมงานวันสตรีสากล 2561 สำนักงานเทศบาลป่าอ้อดอนชัย

โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำประ... (24 พ.ค. 2561)  

โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี... (07 พ.ค. 2561)  

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำ... (07 พ.ค. 2561)  

ประชุมประชาคม 3 พฤษภาคม 2... (07 พ.ค. 2561)

ประเวณีปี๋ใหม่เมือง2561 ณ... (17 เม.ย. 2561)

กิจกรรมวันสตรีสากล ปี ๒๕๖... (08 มี.ค. 2561)

กิจกรรม 5 ส เทศบาลตำบลป่า... (22 ก.พ. 2561)

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไ... (12 ก.พ. 2561)

การดำเนินโครงการ 100 ปี ธ... (10 ส.ค. 2560)

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ร่... (20 ก.ค. 2560)

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2... (20 ก.ค. 2560)

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยมอบ... (20 ก.ค. 2560)

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ร่... (18 ก.ค. 2560)

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ร่... (18 ก.ค. 2560)

คณะผู้บริการ หัวหน้าส่วน... (18 ก.ค. 2560)

โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันท... (14 ก.ค. 2560)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อ... (11 ก.ค. 2560)

การประชุมประชาคม ประจำเดื... (19 มิ.ย. 2560)

โครงการสืบสานป๋าเวณีปีใหม... (04 พ.ค. 2560)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (04 พ.ค. 2560)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : admin@
paoordonchai.go.th
paoordonchai.go.th