Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์บริการร่วมเทศบาล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
งบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2561 (15 ม.ค. 2562)  
รายงานผลการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยาย... (14 ม.ค. 2562)  
ข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี (09 ม.ค. 2562)  
กำหนดระยะเวลาชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 (09 ม.ค. 2562)
งบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (18 ธ.ค. 2561)
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอน... (19 พ.ย. 2561)
ขอประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมรุกบ้าน" เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (13 พ.ย. 2561)
งบการเงินประจำเดือน ตุลาคม 2561 (13 พ.ย. 2561)
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (13 พ.ย. 2561)
แผนปฏิบัติการป้องการการทุจริตประจำปี (07 พ.ย. 2561)
ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม (07 พ.ย. 2561)
ผลการดำเนินงานเดือนเมษายน (07 พ.ย. 2561)
แผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา (07 พ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่" ขยายเวลาการรับบริจาค 31 ธันวาคม 61 (05 พ.ย. 2561)
ประกาศผลการตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (26 ต.ค. 2561)
ประกาศผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (26 ต.ค. 2561)
ประกาศสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย สมัย... (22 ต.ค. 2561)
งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2561 (09 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย เรื่อง คู้มืองานบริการประชุาชน (02 ต.ค. 2561)
โอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล (21 ก.ย. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม "พัฒนาทำความสะอาด... (23 พ.ย. 2561)  

ประชุมประชาคม ประจำเดือนต... (03 ต.ค. 2561)  

ต้อนรับ มิสซิสยูนิเวิร์ส ... (20 ส.ค. 2561)  

12 สิงหาคม 2561 วันแม่แห่... (15 ส.ค. 2561)

กิจกรรมวันเข้าพรรษาร่วมกั... (25 ก.ค. 2561)

โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเก... (20 ก.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วย... (25 มิ.ย. 2561)

กองสาธารณะสุข ทต.ป่าอ้อดอ... (25 มิ.ย. 2561)

โครงการจิตอาสา ทำความดีด้... (13 มิ.ย. 2561)

กิจกรรมงานวันวิสาขบูชา ณ ... (06 มิ.ย. 2561)

โครงการฝึกทักษะว่ายน้ำประ... (24 พ.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมสุขภาพสตรี... (07 พ.ค. 2561)

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำ... (07 พ.ค. 2561)

ประชุมประชาคม 3 พฤษภาคม 2... (07 พ.ค. 2561)

ประเวณีปี๋ใหม่เมือง2561 ณ... (17 เม.ย. 2561)

กิจกรรมวันสตรีสากล ปี ๒๕๖... (08 มี.ค. 2561)

กิจกรรม 5 ส เทศบาลตำบลป่า... (22 ก.พ. 2561)

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไ... (12 ก.พ. 2561)

การดำเนินโครงการ 100 ปี ธ... (10 ส.ค. 2560)

เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ร่... (20 ก.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2562 (16 ม.ค. 2562)  
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561 (24 ธ.ค. 2561)  
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (04 ธ.ค. 2561)  
ประกาศ e-bidding จ้างเหมาเอกชนเก็บขน และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (04 ธ.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขน และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (... (04 ธ.ค. 2561)
ประกาศ e-bidding จ้างเหมาเอกชนเก็บขน และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (20 พ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขน และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (... (20 พ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมรุกบ้าน" (13 พ.ย. 2561)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 (12 พ.ย. 2561)
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 (07 พ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ม.17 (งบประมาณ 150,000 บาท) (01 พ.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีต ม.17 (งบประมาณ 100,000 บาท) (01 พ.ย. 2561)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขน และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ... (25 ต.ค. 2561)
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561 (11 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ม.3 (10 ต.ค. 2561)
ประกาศ e-bidding จ้างเหมาเอกชนเก็บขน และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256... (04 ต.ค. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขน และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (... (04 ต.ค. 2561)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนเก็บขนและขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ... (21 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนเก็บขน และขนย้ายขยะไปกำจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (... (21 ก.ย. 2561)
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 บ้านปุยคำ (17 ก.ย. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : paoordonchai@hotmail.com

paoordonchai.go.th