หน้าหลัก | เกี่ยวกับเทศบาล | ข่าวกิจกรรม| ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว | ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตำบล | เว็บบอร์ด | ติดต่อสอบถาม  

นายสุรพล วงศ์วัฒนะ
นายกเทศมนตรี
   

 
ปรับปรุงล่าสุดวันที่ 20/09/53

 

 
การให้บริการเทศบาลตำบล
ป่าอ้อดอนชัยของเป็นอย่างไร
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ใบลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ใบลงทะเบียนผู้พิการ-ปีงบ-60
แบบคำร้องทั่วไป
แบบฟอร์มขอข้อมูลข่าวสาร
แบบคำร้องขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ดัดแปลงอาคาร
แจ้งซ่อมโคมไฟฟ้าสาธารณะ
แบบแจ้งการเช่าหอพัก
หนังสือมอบอำนาจ
ขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย
คำร้องขอรถนำขบวน
 
 

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
 
Live! TV / Radio
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
บันเทิง / เอนเตอร์เทน
ตารางรายการ UBC
จองตั๋วหนัง Major
เครือ EGV
อันดับหนังทำเงิน boxoffice
อันดับเพลงฮิต Hotwave
88 Global Chart
RVS Chart
บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
 
คำขวัญประจำตำบล : ศักดิ์สิทธิ์เจ้าพ่อดอนชัย ก้าวไกลการศึกษา วิจิตรการตาวัดร่องขุ่น วิสัยทัศน์ พัฒนากว้างไกล ใส่ใจบริการ ประสานทุกองค์กร บวรจริยธรรม  
 
   
 
 
อำนาจหน้าที่สำนักปลัด
         ส่วนสำนักงานปลัด มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียนสมาชิกเทศบาล คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของเทศบาลทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 6 ด้าน คือ

  1.1 งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานสารบรรณ
- งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
- งานบริหารงานบุคคล
- งานเลือกตั้ง
- งานตรวจสอบภายใน
     
  1.2 งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานนโยบายและแผนพัฒนา
- งานวิชาการ
- งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
- งานงบประมาณ
     
  1.3 งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานกฎหมายและนิติกรรม
- งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
- งานระเบียบการคลัง
- งานข้อบัญญัติ เทศบาล
     
  1.4 งานเทศกิจ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานเทศกิจ
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานสนับสนุนและบริการ
     
  1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานอำนวยการ
- งานป้องกัน
- งานช่วยเหลือฟื้นฟู
- งานกู้ภัย
     
  1.6 งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
     
   


สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง เชียงราย โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16
Email : info@paoordonchai.go.th
Website : http://www.paoordonchai.go.th [สำหรับผู้ดูแล]
©Copyright 2010 paoordonchai.go.th All rights reserved. Powered by TN MEDIA