Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์บริการร่วมเทศบาล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 มิ.ย. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย แผนผังร้องเรียน ด้านสาธารณสุข
14 มิ.ย. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
11 มิ.ย. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย งบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 2561
07 มิ.ย. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย บริจาค"มือถือเก่า ชีวิตใหม่มา" เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
07 มิ.ย. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 19 บ้านหนองหม้อใหม่
07 มิ.ย. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 20 บ้านโพธิ์งาม
25 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านป่าไผ่
24 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1 บ้านร่องขุ่น
24 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 บ้านหล่ายลาว
18 พ.ค. 2561 เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านสันกลาง ม.13

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : admin@
paoordonchai.go.th
paoordonchai.go.th