Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ศูนย์บริการร่วมเทศบาล
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ธ.ค. 2562
ถึง
19 ธ.ค. 2562
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
19 พ.ย. 2562
ถึง
19 พ.ย. 2562
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2562
24 ต.ค. 2562
ถึง
24 ต.ค. 2562
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2562
24 ต.ค. 2562
ถึง
24 ต.ค. 2562
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.-ก.ย. 62)
04 ก.ค. 2562
ถึง
31 ก.ค. 2562
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
04 ก.ค. 2562
ถึง
31 ก.ค. 2562
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)
05 มิ.ย. 2562
ถึง
30 มิ.ย. 2562
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
07 พ.ค. 2562
ถึง
00 00 543
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2562
05 เม.ย. 2562
ถึง
00 00 543
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2562)
01 เม.ย. 2562
ถึง
00 00 543
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2562

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : paoordonchai@hotmail.com

paoordonchai.go.th