Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมงานวันสตรีสากล 2561 สำนักงานเทศบาลป่าอ้อดอนชัย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 เม.ย. 2561
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ประเวณีปี๋ใหม่เมือง2561 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

08 มี.ค. 2561
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย กิจกรรมวันสตรีสากล ปี ๒๕๖๑ สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้ดอนชัย

22 ก.พ. 2561
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย กิจกรรม 5 ส เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

12 ก.พ. 2561
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี ๒๕๖๑

10 ส.ค. 2560
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย การดำเนินโครงการ 100 ปี ธงชาติไทย เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ร่วมใจเคารพธงชาติ

20 ก.ค. 2560
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัยมอบกระสอบทราย เพื่อทำแนวกั้นน้ำฝั่งแม่น้ำลาว

20 ก.ค. 2560
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559 ท่านนายอำเภอประเสริฐ จิตพลีชีพ เข้าตรวจพื้นที่น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัย และให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วม

20 ก.ค. 2560
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ร่วมบรรจุถุงยังชีพ เพื่อช่วยเลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัย

18 ก.ค. 2560
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย คณะผู้บริการ หัวหน้าส่วนราชการ ต้อนรับ นางอรทัย บั้งเงิน นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ที่ โอน(ย้าย) จาก อบต. ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย

18 ก.ค. 2560
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย ร่วมดำเนินกิจกรรม ปลูกต้นพุทธรักษา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : admin@
paoordonchai.go.th
paoordonchai.go.th