Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ตรวจสอบภายใน
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
การจัดองค์ความรู้ KM
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
งานนิติกร
งานการเจ้าหน้าที่
งานธุรการ
งานทะเบียนราษฏรและบัตร
งานป้องกันและบรรเทาฯ
งานพัฒนาชุมชน
งานส่งเสริมการเกษตร
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
งานสาธารณูปโภค
งานแบบแผนและก่อสร้าง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
งานตรวจสอบภายใน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

06 ม.ค. 2557
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย งานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอเมืองเชียงราย

25 ต.ค. 2556
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย โครงการบวชป่าชุมชน

30 ก.ย. 2556
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย วันเยาวชนแห่งชาติ 2556

24 ม.ค. 2557
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย วันเด็กแห่งชาติ 2557

21 พ.ย. 2555
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย รณรงค์เชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไป ใช้สิทธิ์โดนพร้อมเพียงกัน ณ หน่วยเลือกตั้งของท่าน

20 ธ.ค. 2555
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย กิจกรรม การแข่งขันกีฬานักเรียนและประชาชน ป่าอ้อดอนชัยเกมส์ ครั้งที่ 12 ปี 2555

03 ม.ค. 2556
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พบผู้สูงอายุ ในวันแจกเบี้ยยังชีพ วันที่ 3 มค. 56

11 ก.พ. 2556
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย วันเด็กแห่งชาติ ปี 2556

11 ก.พ. 2556
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ลดโลกร้อน ด้วยมือเรา ประจำปี2556

11 ก.พ. 2556
เชียงราย เมือง ทต.ป่าอ้อดอนชัย กีฬาสัมพันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย

สำนักงานเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย

ที่ตั้ง : 222 หมู่ 5, ถนนพหลโยธิน, ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  57000
โทรศัพท์ 0-5317-0363 ต่อ 10 โทรสาร 0-5367-3843 ต่อ 16   E-mail : admin@
paoordonchai.go.th
paoordonchai.go.th